Kamp om bol­len

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

FOT­BOLL Sve­ri­ge bör­jar mot Ni­ge­ria och det mås­te bli vinst. För se­dan kom­mer det svå­ra­re lag i fot­bolls-VM da­mer. För­bunds­kap­te­nen Pia Sund­ha­ge har haft pro­blem att byg­ga ett bra svenskt lag på grund av ska­dor och Sve­ri­ge är in­te i nå­gon lätt grupp med USA som tuf­fas­te mot­stånd.

Fot­bolls-VM spe­las i Ka­na­da 6 ju­ni till 5 ju­li och tids­skill­na­den gör att det blir natt­mat­cher för svens­ka tit­ta­re. Kom­men­ta­to­rer på plats är Da­ni­el Kristi­ans­son och Ma­lin Sved­berg. Hem­ma i VM-stu­di­on sit­ter pro­gram­le­da­ren Per Skoglund och ex­per­ter­na Olof Lundh och Han­na Marklund. Pre­miär­mat­chen spe­las mel­lan värd­na­tio­nen Ka­na­da och Ki­na.

LÖR­DAG, TV4, 0.00

Sve­ri­ges grupp­mat­cher • Sve­ri­ge-Ni­ge­ria, mån­dag 9/6, 22.00 • USA-Sve­ri­ge, fredag 12/6, 2.00 (natt till lör­dag) • Austra­li­en–Sve­ri­ge, tis­dag 16/6, 2.00 (natt till ons­dag)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.