Kamp vid gril­len

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MAT­LAG­NING Gril­lo­set spri­der sig över lan­det och det är dags för en ny om­gång av ”Grill­mäs­tar­na”. Men först ska de bäs­ta ama­tör­gril­lar­na hit­tas vid en stor ut­tag­nings­om­gång i Stock­holm. När åt­ta grillkoc­kar sål­lats fram då bör­jar den rik­ti­ga täv­ling­en, som in­ne­hål­ler många kom­pli­ce­ra­de mo­ment. Pro­gram­le­da­ren Christi­an Hell­berg (bil­den) har vid sin si­da koc­ken Karin Andersson och Mi­chael Ri­e­del, som är rå­va­ru­ex­pert. In­nan som­ma­ren är över ska de ha ut­sett årets grill­mäs­ta­re.

ONS­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.