Ri­ka och mäk­ti­ga

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR­SE­RIE Den blev myc­ket upp­märk­sam­mad förs­ta gång­en den sän­des 2008, Gre­ger Nowinskis do­ku­men­tär­se­rie om Sve­ri­ges mäk­ti­gas­te fi­nans­fa­milj. ” Wal­len­bergs” är ett styc­ke svensk histo­ria i tre de­lar sam­ti­digt som se­ri­en be­rät­tar om fa­mil­jens af­fä­rer, de mäk­ti­ga män­nen, makt­kam­per­na och fa­mil­jens in­fly­tan­de i det svens­ka sam­häl­let.

SÖN­DAG, SVT2, 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.