Sto­ri­es we tell

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILM -

DO­KU­MEN­TÄR Med ”Away from her” och ” Ta­ke this waltz” är skå­de­spe­la­ren Sarah Pol­ley ock­så hygg­ligt fram­gångs­rik re­gis­sör. Här är histo­ri­en hen­nes egen. Sa­ra­hs mam­ma, som blev sjuk och dog när Sarah var barn, är hu­vud­per­son. Mammas hem­lig­het, den hon tog med sig i gra­ven, är själ­va histo­ri­en. Mam­ma var lik­som pap­pa skå­de­spe­la­re och hon sak­na­de sce­nen, som hon läm­nat för fa­mil­jen. Hen­nes läng­tan ef­ter ett mer le­van­de liv väx­te. Lik­som Ma­lik Bend­jel­loul i ”Se­ar­ching for su­ger man” ska­par hon en sorts thril­le­rat­mo­sfär. Fast här går re­san in­te runt hal­va klo­tet ut­an rakt in i fa­mil­jens kär­na. ( 2012)

FREDAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.