Ma­ria Wern: Dröm­men för­de dig vil­se

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILM -

KRI­MI­NALD­RA­MA Bör­jar en varm ju­li­k­väll när grän­der­na in­nan­för mu­ren är fyll­da av fes­tan­de fast­lands­bor. Ma­ria bry­ter upp ti­digt och tar vägen ge­nom Al­me­da­len. Där får hon syn på en man som ver­kar för­sö­ka drän­ka en an­nan. Al­la pus­sel­bi­tar vi­sar sig in­te hö­ra hem­ma i sam­ma fall. ( 2013)

SÖN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.