The dicta­tor

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILM -

KO­ME­DI En nord­af­ri­kansk le­da­re re­ser till New York för att ta­la i FN:s ge­ne­ral­för­sam­ling. Det går in­te som han tänkt. Dik­ta­torn fin­ner sig ensam i storstaden, där ing­en tror att han är den han är när det finns en dub­bel­gång­a­re. Sacha Ba­ron Co­hen blan­dar än­nu en gång sam­tids­sa­tir med få­nig­he­ter. ( 2012)

LÖR­DAG, TV4, 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.