Tre rockveteraner på tur­né

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KON­SERT Tre svens­ka rockveteraner på sam­ma scen, Mikael Rick­fors, Mats Ro­nan­der och Dan Hy­lan­der. De har lång er­fa­ren­het av rock­mu­sik, ski­vor, tur­né­er och kon­ser­ter. För­ra året gav de sig ut på en ge­men­sam tur­né där de spe­la­de si­na eg­na och varand­ras lå­tar och in­spel­ning­en av ”Rick­fors, Ro­nan­der och Hy­lan­der – kon­ser­ten” är från en som­mar­kväll på Grän­sö slott i Väs­ter­vik. Men först kan man se tur­né­do­ku­men­tä­ren ”Rick­fors, Ro­nan­der och Hy­lan­der” om de tre rock­mu­si­ker­na, där de be­rät­tar om sin bak­grund och si­na min­nen.

Mikael Rick­fors var på 70-ta­let sång­a­re i den då myc­ket he­ta eng­els­ka grup­pen Hol­li­es. Han blev so­lo­ar­tist och fram­gångs­rik låt­skri­va­re med ” Ving­ar” som störs­ta hit. På 90-ta­let var han med i grup­pen Grym­lings med Magnus Lind­berg, Gö­ran La­ger­berg och Pugh Roge­feldt.

Mats Ro­nan­der, som bru­kar kal­las Mal­la, har spe­lat med de fles­ta svens­ka ar­tis­ter men var fram­för allt gi­tar­ris­ten i ban­det bakom Ab­ba på världs­tur­né­er­na. 2013 var han med i Me­lo­di­festi­va­len till­sam­mans med Tommy Kör­berg, Claes Malm­berg och Jo­han Ra­baeus i grup­pen Ra­vail­lacz.

Dan Hyl­lan­der bil­da­de på 70-ta­let rock­grup­pen Ray Mon­ta­na band till­sam­mans med Py Bäck­man. Hans lå­tar har sjung­its in av svens­ka ar­tis­ter och han var en av de dri­van­de vid ANC-ga­lan mot apart­heid 1985, där han lyc­kads få he­la svens­ka roc­ke­li­ten att stå på sce­nen till­sam­mans. FREDAG, SVT1, 22.00 SÖN­DAG, SVT1, 21.45

Foto:

Mikael Rick­fors, Mats Ro­nan­der och Dan Hy­lan­ders i do­ku­men­tär och kon­sert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.