Mol­ly i ar­mén

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE Mol­ly Dawes, 18, slu­tar på na­gel­sa­long­en i London och tar värv­ning i brit­tis­ka ar­mén. Hon har i bör­jan svårt med den mi­li­tiä­ra di­sci­pli­nen, men kla­rar sin ut­bild­ning och får tjänst­gö­ra i Af­gha­nis­tan, där hon är en­da tjej i sin plu­ton. ”Our girl” är en brit­tisk dra­ma­se­rie i sju de­lar med La­cey Tur­ner i hu­vud­rol­len.

MÅN­DAG, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.