Ro­bin­son-fi­nal

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KUSÅ­PA Fi­nal­vec­ka i ”Ro­bin­son – lo­ve edi­tion” och tre dra­ma­tis­ka kväl­lar, där pro­gram­le­da­ren Lin­da Lindorff le­ve­re­rar över­rask­ning­ar. Två par är kvar på Ro­bin­son-ön och de är redo att ut­ma­na varand­ra, men de har ing­en aning om att det kom­mer ett tred­je par be­stå­en­de av två ti­di­ga­re utslag­na. TIS­DAG-TORS­DAG,

SJU­AN, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.