Nu blir So­fia prin­ses­sa

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

BRÖL­LOP När So­fia Hellqvist gif­ter sig med prins Carl Philip i Slotts­kyr­kan i Stock­holm, då blir hon ock­så prin­ses­sa. Tit­tar­na får va­ra med om allt, vig­sel, kor­te­ge, mid­dag och fest. Pa­ret har be­slu­tat att släp­pa in tv och SVT sän­der nio tim­mar di­rekt i SVT1 och SVT2 och har stu­dio bå­de på Slotts­bac­ken och på Skepps­bron.

När So­fia Hell­kvist gif­ter sig med prins Carl Philip blir hon prin­ses­san So­fia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.