Livs­far­li­ga hopp

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DO­KU­MEN­TÄR Evel Kni­e­vel (bil­den) var 70-ta­lets världs­be­röm­de stunt­man och hans livs­far­li­ga hopp med mo­tor­cy­kel sän­des di­rekt i ame­ri­kansk tv. Re­kor­det var hopp med mo­tor­cy­kel över 14 bus­sar. Ibland mis­sa­de han, kra­scha­de och bröt ar­mar och ben, ska­dor han led av när han blev gam­mal. ”I am Evel Kni­e­vel” be­rät­tar om hans spek­ta­ku­lä­ra kar­riär.

MÅN­DAG, SVT1, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.