Bäst fö­re

TV (Sweden) - - INTERVJU -

KO­ME­DI Tre gam­la po­la­re ( Bras­se Bränn­ström, Kjell Ber­gqvist, Gö­ran Rag­ner­stam) – spe­lar på häs­tar. När V75:an går in blir de in­te för­mög­na men får en la­gom slant till en tur med Fin­lands­bå­ten. De har på var sitt vis bli­vit dyst­ra men rätt ro­an­de pa­ro­di­er på vad de för­mod­li­gen en gång var. En har tap­pat al­la am­bi­tio­ner, en an­nan hål­ler dem kramp­ak­tigt kvar me­dan den char­man­te för­fö­ra­ren in­te för ett ögon­blick tän­ker upp­da­te­ra sin sex­i­ga själv­bild. Svär­tan ger hu­morn djup, åt­skil­ligt blir ro­ligt på all­var. ( 2013) LÖR­DAG, TV4, 21.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.