Ma­ria Wern: Först när gi­va­ren är död

TV (Sweden) - - INTERVJU -

KRI­MI­NALD­RA­MA Ut­spe­las un­der en hän­del­se­rik Me­del­tids­vec­ka. Mordut­red­ning­en bör­jar med ett ned­brun­net hus. Se­dan hit­tas en gran­ne ihjäl­sla­gen. Bland gäst­skå­de­spe­lar­na de gam­la ”Re­de­ri­et”-be­kan­ta Le­na Ström­dahl och Jo­han­nes Brost. ( 2013)

SÖN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.