Slotts­mu­sik i Wi­en

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björkman an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

KON­SERT Wi­e­ner­fil­har­mo­ni­ker­na är en av värl­dens mest kän­da or­kest­rar, in­te minst för sin år­li­ga ny­års­kon­sert. Men de har ock­så en som­mar­kon­sert på slot­tet Schön­brunn. Årets kon­sert har nor­diskt te­ma med musik av Ni­el­sen, Si­be­li­us och Gri­eg. Di­ri­gent är Zu­bin Meh­ta. MID­SOM­MA­RAF­TON, SVT2, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.