Het­ta i In­di­en

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE Året är 1932 och In­di­en är fort­fa­ran­de en brit­tisk ko­lo­ni. I om­rå­det som kal­las ”Lil­la Eng­land” sam­las de ri­ka fa­mil­jer­na och Cynt­hia Caf­fin ( Ju­lie Wal­ters) för­be­re­der in­vig­ning­en av den ele­gan­ta som­mar­klub­ben, där en­dast vi­ta har till­trä­de. Men där ute i det sto­ra lan­det är det oro­ligt. ”In­di­an sum­mer” är en brit­tisk dra­ma­se­rie i tio de­lar. MID­SOM­MAR­DA­GEN, SVT1, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.