Vill ha ny fru

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE Hen­ry VIII mås­te ha en man­lig ar­vinge an­nars ris­ke­rar ri­ket att splitt­ras. Kung­en vill där­för skil­ja sig från Ka­ta­ri­na av Ara­go­ni­en och gif­ta om sig med An­ne Bo­leyn, men det­ta mot­sät­ter sig på­ven och gif­ter­må­let blir stor­po­li­tik. Då gri­per Thom­as Cromwell ( Mark Ry­lan­ce) in och tar hand om kung­ens pro­blem. Cromwell är en char­me­ran­de man, han är duk­tig på att lä­sa av män­ni­skor och fram­för allt är han en sli­pad po­li­ti­ker, som ge­nom­för si­na pla­ner hård­hänt om det be­hövs. ” Wolf Hall” är en brit­tisk dra­ma­se­rie i sex de­lar om makt­spel vid det eng­els­ka ho­vet på 1500-ta­let.

SÖN­DAG, SVT1, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.