Äng­la­gård – tred­je gång­en gillt

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILM -

DRA­MA Det har gått 16 år. Äng­la­gård har brun­nit ned. Co­lin Nut­leys av­slut­ning på en tri­lo­gi kret­sar mer än nå­gon­sin kring frå­gan om Fan­nys far. Som får det mest de­fi­ni­ti­va svar man kan tän­ka sig. Det är tä­ta­re be­rät­tat än i ” två­an”, men fil­men känns än­då li­te över­flö­dig. (2010) MID­SOM­MAR­DA­GEN, TV4, 21.20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.