LOT­TA på Li­se­berg

TV (Sweden) - - FRONT PAGE -

ALLSÅNG Lot­ta Eng­berg le­der allsång åt­ta mån­da­gar direkt från Sto­ra sce­nen på Li­se­berg i Gö­te­borg. Pre­miärar­tis­ter i “Lot­ta på Li­se­berg” är två fi­na­lis­ter från Me­lo­di­festi­va­len, Ma­ri­et­te och Jon Hen­rik Fjäll­gren, ko­mi­kern Mia Skä­ring­er, Andre­as Moe, som sjung­it på Avici­is hit­låt, och folk­parkspa­ke­tet Nan­ne Grön­vall, Brol­le och Bop­pers.

MÅNDAG, TV4, 20.00

Lot­ta Eng­berg le­der allsång åt­ta mån­da­gar i ”Lot­ta på Li­se­berg”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.