GRY på Grö­nan

TV (Sweden) - - FRONT PAGE -

UNDERHÅLLNING Det är ti­on­de som­ma­ren direkt från Grö­na Lund i Stock­holm med ar­tis­ter, ko­mis­ka klipp, täv­ling­ar och Sveriges enk­las­te kryss. Gry Fors­sell är som van­ligt pro­gram­le­da­re för ”Som­mar­krys­set” och hon ger led­trå­dar till tre kryss, där tit­tar­na kan ringa in lö­senor­det och vin­na myc­ket peng­ar. På pre­miärsce­nen står ar­tis­ter­na Mol­ly San­dén, Isa, åter­upp­väck­ta grup­pen Just D och tre kän­da her­rar, som bil­dat trio: Tom­my Nils­son, Pa­trik Isaks­son, Uno Sven­ning­s­son. Dess­utom lo­var ma­gi­ker­na Bry­nolf & Ljung att dy­ka upp var­je vec­ka. MID­SOM­MAR­DA­GEN, TV4,

20.00

Fo­to: TV4

Gry Fors­sell le­der ”Som­mar­krys­set”, som sänds för ti­on­de året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.