Tre ami­gos

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI Väs­tern­stjär­nor från 1910-ta­lets ­Hol­ly­wood le­ver gott som kän­di­sar. Tills de rå­kar i strid med rik­ti­ga skur­kar i Mex­i­ko. Ga­let kul med Ste­ve ­Mar­tin, Che­vy Cha­se (bil­den) och Mar­tin Short. ­(¡ Th­ree Ami­gos! 1986)

SÖN­DAG, SVT1, 16.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.