Till­ba­ka till ­fram­ti­den

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI Mi­chael J Fox var över 20 men över­ty­ga­de som ton­å­ring tids­re­san­de 30 år bak­åt – till 1955. Rätt ro­lig tan­ke­lek om att se hur för­äld­rar­na be­ted­de sig när de var unga. Och se till att in­te få ihop det med mam­ma. Två­an och tre­an vi­sas lör­dag och sön­dag sam­ma tid, et­tan är ro­li­gast. (Back to the futu­re, 1985)

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.