Sa­rah Sjö­ström sim­mar om me­dal­jer­na un­der SM-vec­kan

TV (Sweden) - - VECKANS DIREKTSÄNDA SPORT I TV -

SPORT I två da­gar har ”SM-vec­kan” sänts på SVT play men de sista fem täv­lings­da­gar­na flyt­tar nu över i te­le­vi­sio­nen. På sche­mat i dag står bland an­nat fri­id­rott (lag) och sim­ning. He­tas­te svens­ka stjär­nan i sim­ning just nu är Sa­rah Sjö­ström (bil­den). Hon är storfa­vo­rit på fle­ra di­stan­ser i SM. Un­der vec­kan kom­mer vi ock­så att få stö­ta på spor­ter som var­pa­kast­ning, rull­ski­dor, casting, tyngd­lyft­ning med me­ra. ONS­DAG, SVT1, 17.00

FRE­DAG

SÖN­DAG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.