KÄN­DI­SAR KÖR HÄST

Från Let’s dan­ce till trav­ba­nan

TV (Sweden) - - FRONT PAGE -

TV-LEK Ti­di­ga­re i år vann hon ”Let’s dan­ce” med Inge­mar Stenmark, men nu ska dan­sa­ren Ce­ci­lia Ehr­ling (bil­den) för­sö­ka få fart på fy­ra föt­ter i nya fre­dagsnö­jet ”Stjärn­kus­ken”, där kän­di­sar ska täv­la i trav.

Jo, Ce­ci­lia Ehr­ling ska till­ sam­mans med Pa­trik Sjö­berg, Ca­mil­la He­ne­mark och någ­ra and­ra pro­fi­ler sät­ta sig i sul­kyn bakom en trav­häst och kö­ra trav­täv­ling mot varand­ra. Var­je vec­ka får en av dem stäl­la till­ba­ka häs­ten i stal­let och åka hem. De som går till fi­na­ len den 31 ju­li gör upp i ett trav­lopp in­för tu­sen­stals åskå­da­re.

Ama­tö­rer­na trä­nas av två myc­ket er­far­na trav­kus­kar, Erik Adi­els­son och Jen­ni­fer Till­man, och pro­gram­le­da­re är tv-tra­vets stjär­na Jes­si­ca Al­me­näs, som an­nars le­der ”Let´s dan­ce”.

FRE­DAG, TV4, 20.00

Ce­ci­lia Ehr­ling.

Pa­trik Sjö­berg.

Ca­mil­la He­ne­mark.

Fo­to: TV4

Del­ta­gar­na i ”Stjärn­kus­ken”. Öv­re ra­den: Kee Mar­cel­lo, 55, gi­tar­rist, fö­re det­ta Eu­ro­pe, Ca­mil­la He­ne­mark, 50, fö­re det­ta ar­tist, Zim­zon Leio, 30, del­ta­ga­re i ”Gla­di­a­to­rer­na”, Pa­trik Sjö­berg, 50, fö­re det­ta höjd­hop­pa­re. Ned­re ra­den: Ce­ci­lia Ehr­ling, 31, proffsdan­sa­re, Be­h­rang Mi­ri, 31, ar­tist, pro­gram­le­da­re, Pet­ra Tun­går­den, 27, mo­de­re­dak­tör, blog­ga­re, El­len Berg­ström, 25, blog­ga­re, ­skå­de­spe­la­re. Längst till hö­ger pro­gram­le­da­ren Jes­si­ca Al­me­näs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.