”ETT EN­SAMT OCH LED­SET HUS”

TV (Sweden) - - FRONT PAGE -

IN­RED­NING Ef­ter någ­ra som­rar med sto­ra pro­jekt ska Ernst Kir­ch­s­te­i­ger i år för­vand­la ”ett led­set en­samt hus till ett här­ligt som­mar­bo­en­de”. Den gam­la över­giv­na rö­da kå­ken lig­ger på halvön Björskogs­näs, in­te så långt från Gryt­hyt­tan i Häl­le­fors kom­mun och det är väl­be­kan­ta trak­ter för Ernst. Ef­tersom halvön är na­tur­re­ser­vat, så har pro­duk­tions­bo­la­get först fått be­gä­ra till­stånd hos läns­sty­rel­sen.

Men det var in­te så svårt ef­tersom det över­giv­na hu­set ägs av kom­mu­nen, som skju­ter till peng­ar till re­no­ve­ring­en och har även fått löf­te om att ”Jul med Ernst” ska spe­las in där.

Det blir åt­ta av­snitt med re­no­ve­ring, in­red­ning, tips, mys och mat. Ernst får hjälp av två nya snic­ka­re, Magnus Liljeqvist och Jo­han La­ger­berg, och de bör­jar med att ri­va ut kö­ket.

– Årets som­mar­pro­jekt är så myc­ket svensk som­mar att det skri­ker om det, ut­ro­par Ernst en­tu­si­as­tiskt.

TORS­DAG, TV4, 20.00

Fo­to: ALEX­AN­DER KVIST/TV4

Ett gam­malt hus blir som nytt när Ernst Kir­ch­s­te­i­ger får in­spi­ra­tion i årets ”Som­mar med Ernst”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.