MA­GISKT MORD I MIDSO­MER

TV (Sweden) - - FRONT PAGE -

DEC­KA­RE Ma­gi­kern Gi­de­on La­ti­mer upp­trä­der med en av si­na sto­ra il­lu­sio­ner, där han tar sig in och ut ur ett stort glas­skåp som häng­er up­pe un­der ta­ket.

Plöts­ligt los­sar vaj­rar­na och det tunga skå­pet fal­ler mot gol­vet. Pi­a­nis­ten Han­nah Alt­man, som sit­ter un­der, dö­das.

En tra­gisk olyc­ka? För­stås in­te. Kri­mi­nal­in­spek­tör Char­lie Nel­son upp­täc­ker att fäs­te­na till det tunga glasskå­pet har sprängts bort.

Det är mord och ­kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie John Bar­na­by kom­mer snabbt till plat­sen.

”Mur­der by ma­gic” är ti­teln på som­ma­rens and­ra ”Mor­den i Midso­mer”. Det är en kom­pli­ce­rad histo­ria som rör sig runt den fram­gångs­ri­ke ma­gi­kern La­ti­mer, hans fru Anabelle, hans mam­ma och as­si­sten­ten Theo Bain­bridge.

Me­dan Bar­na­by och Nel­son ut­re­der mor­det, så sker ett nytt mord i en dec­kar­histo­ria, som ut­spe­lar sig i ovan­ligt pam­pi­ga eng­els­ka ­hi­sto­ris­ka bygg­na­der.

Om magikerns ­mam­ma Ca­ro­li­ne ­La­ti­mer ver­kar be­kant, så spe­las hon av Aman­da Bur­ton, känd brit­tisk skå­de­spe­la­re, fram­för allt som rätts­lä­ka­ren Sam Ry­an i kri­mi­nal­se­ri­en “Tyst vitt­ne”.

TIS­DAG, SVT1, 21.00

Kri­mi­nal­in­spek­tör Nel­son och kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie Bar­na­by (Gwilym Lee, Neil Dud­geon) ut­re­der ett mord som skett un­der en ma­gishow.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.