DAN­MARKS DY­RAS­TE DRA­MA­SE­RIE

TV (Sweden) - - FRONT PAGE - An­ders Björkman an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

DRA­MA­SE­RIE ”1864” är den dy­ras­te dans­ka se­ri­en nå­gon­sin. 175 mil­jo­ner har det stor­slag­na dra­mat kostat. Se­ri­en be­rät­tar om hän­del­ser som led­de fram till sla­get vid Dybbøl, där då­va­ran­de stor­mak­ten Dan­mark för­lo­ra­de och blev det lil­la land det är i dag. Kri­ti­ken var hård i dans­ka tid­ning­ar när se­ri­en ha­de pre­miär i hös­tas, men två tred­je­de­lar av dans­kar­na ­tit­ta­de. TORS­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.