Char­lot­te på Li­se­berg

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UNDERHÅLLNING Tred­je mån­da­gen för ”Lot­ta på Li­se­berg” har en gam­mal Eu­ro­vi­sion-vin­na­re på scen: Char­lot­te Per­rel­li. Där finns ock­så två del­ta­ga­re från Me­lo­di­festi­va­len: sång­ers­kan Kristin Am­pa­ro och pojk­ban­det JTR, som be­står av John Andre­as­son och brö­der­na Tom och Robin Lund­bäck. Dess­utom med­ver­kar nors­ka du­on Madcon och ko­mi­kern Per Andersson. MÅNDAG, TV4, 20.00

Char­lot­te Per­rel­li sjung­er på Li­se­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.