Tel­lus slår till

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRI­MI­NAL­SE­RIE Mil­jö-ak­ti­vist­grup­pen Tel­lus, som äg­nar sig åt ak­tio­ner i Helsing­fors, rå­kar av miss­tag dö­da en per­son. Det­ta väc­ker stor upp­märk­sam­het och po­li­sens jakt trap­pas upp. Ska grup­pen slu­ta med si­na far­li­ga pro­tes­ter el­ler ska de i stäl­let öka upp­märk­sam­he­ten ge­nom att ut­fö­ra pla­ne­ra­de mord på mil­jö­bo­var? ” Tel­lus” är en finsk kri­mi­nal­se­rie i sex de­lar. ONS­DAG, SVT2, 22.30

Min­ka Ku­usto­nen i ”Tel­lus”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.