Sur kom­mis­sa­rie

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

KRI­MI­NALD­RA­MA En del kanske tyc­ker hon är en sur tant, Ve­ra Stan­ho­pe ( Blen­da Blet­hyn). Kri­mi­nal­kom­mis­sa­ri­en i brit­tis­ka Nort­hum­ber­land trivs egent­li­gen ba­ra när hon får gö­ra sitt jobb med kri­mi­nal­in­spek­tör As­hworth. Un­der ti­teln ”Ett fall för Ve­ra” vi­sas i som­mar fy­ra brit­tis­ka mord­histo­ri­er, som byg­ger på för­fat­ta­ren Ann Cle­e­ves kri­mi­nal­ro­ma­ner. FRE­DAG, SVT1, 21.25

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.