Tin­ker, tai­lor, sol­di­er, spy

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRIL­LER Med hjälp av fo­to­gra­fen Hoyte van Hoy­te­ma och skå­de­spe­la­re som Ga­ry Old­man, Co­lin Firth, Tom Har­dy och John Hurt har To­mas Al­fred­son ta­git sig an John le Car­rés gam­la spi­on­ro­man om jak­ten på en mull­vad in­om den eng­els­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten. En fros­tig kalla­kri­get- histo­ria – och ett oklan­der­ligt ge­nom­fört mäs­tar­prov.

I in­led­ning­en lyss­nar gam­le che­fen Con­trol (Hurt) på Jus­si ­Björ­ling sjung­an­de ”Land, du väl­sig­na­de”. Det gjor­de han in­te i ro­ma­nen. Även i and­ra ­de­tal­jer av­vi­ker fil­men från boken – än­då är den i stil och stäm­ning strikt tro­gen. (2011)

FRE­DAG, TV4, 23.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.