Odju­ret

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Två 18-åri­ga tje­jer mör­das på Hal­land­så­sen 2004. De­tal­jer som fram­kom­mer se­na­re är vid­ri­ga. ”Odju­ret”, som byg­ger på hän­del­sen, är där­för ock­så en myc­ket otäck be­rät­tel­se. Det finns en hel del tek­nis­ka bris­ter och in­sat­ser­na från de unga skå­de­spe­lar­na hal­tar – men det är en histo­ria som väg­rar släp­pa ta­get. (2011)

SÖN­DAG, SVT2, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.