Ud­da fi­gu­rer

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

HU­MOR­SE­RIE Det är över tio år se­dan hu­mor­se­ri­en ”Kvar­te­ret Ska­tan” vi­sa­des och blev så po­pu­lär att det till och med blev en scenshow. Sex av­snitt av Ska­tan vi­sas nu i re­pris och det hand­lar om två par och en sing­el samt en del rik­tigt ud­da fi­gu­rer i kvar­te­ret. I rol­ler­na: Jo­han Glans, Da­vid Bat­ra, Van­na Ro­sen­berg, An­na Blom­berg, Rachel Moh­lin.

FRE­DAG, SVT1, 21.00

HJÄL­PER DIG ATT VÄL­JA An­ders Björkman an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.