Za­ra är den nya sto­ra stjär­nan

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ALLSÅNG Hon var ba­ra el­va år när hon vann ” Ta­lang”. I dag är sång­ers­kan Za­ra Larsson myc­ket fram­gångs­rik, lig­ger på lis­tor­na och har fram­trätt i de fles­ta sto­ra sam­man­hang. 2013 sjöng hon bå­de på Victoriadagen och på No­bels freds­pris­ga­la, i år ska hon pra­ta ”Som­mar”, ett pro­gram hon ald­rig hört, och hen­nes fram­fart i so­ci­a­la me­di­er har gjort hen­ne till en av da­gens mest om­ta­la­de unga kvin­nor. Och nu ska Za­ra Larsson, som fak­tiskt ba­ra är 17, va­ra med i ”Allsång på Skan­sen”.

Öv­ri­ga ar­tis­ter den­na fjär­de tis­dag på Sol­li­dens scen är popstjär­nan Da­rin, sång­ers­kan Titti Sjö­blom, rock­du­on Nan­ne Grön­vall & Brol­le, som var på Li­se­berg härom­vec­kan, och färs­ka sång­a­ren Ja­kob Karl­berg. Kristo­fer Ner­gårdh är ka­pell­mäs­ta­re och Pet­ra Marklund le­der di­rekt­sänd­ning­en.

TIS­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to: JAN­NE DA­NI­ELS­SON/SVT

Za­ra Larsson är på tur­né i lan­det och gäs­tar den­na vec­ka ”Allsång på Skan­sen”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.