Jill & Doug på Li­se­berg

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ALLSÅNG Ef­ter Skan­sen blir det Li­se­berg i Gö­te­borg för country­pa­ret Jill John­son och Doug Se­e­gers, som möt­tes i tv-se­ri­en ”Jills ve­ran­da” och den­na som­mar spe­lar till­sam­mans på fle­ra plat­ser i Sve­ri­ge. Till Lot­ta Eng­berg och allsång­en i ”Lot­ta på Li­se­berg” kom­mer ock­så Tho­mas Di Le­va, Awa och Sa­mir & Victor, som sjöng lå­ten Grou­pie i ”Me­lo­di­festi­va­len”.

Doug Se­e­gers & Jill John­son på Li­se­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.