Ut­ma­na­de SVT

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄR Fi­nans­man­nen Jan Sten­beck var om­su­sad och obe­räk­ne­lig. Han ärv­de ett im­pe­ri­um, men äg­na­de sig gär­na åt den mo­der­na tek­nis­ka ut­veck­ling­en och han gil­la­de att ut­ma­na stat­li­ga in­sti­tu­tio­ner som Te­le­ver­ket och Sveriges te­le­vi­sion. ”Sten­beck” är en do­ku­men­tär­se­rie från 2013, där med­ar­be­ta­re och mot­stån­da­re be­rät­tar om hans af­fä­rer.

SÖN­DAG, SVT2, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.