Göm­mer Mr Stink

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­KO­ME­DI Han är mest känd som fa­mil­jens över­hu­vud i brit­tis­ka dra­ma­se­ri­en ”Down­ton Ab­bey”, men i tv-fil­men ”Mr Stink” spe­lar Hugh Bon­ne­vil­le en ute­lig­ga­re, som in­te luk­tar så gott. När han och hans hund Duchess ska dri­vas ut ur sta­den så för­bar­mar sig den unga flic­kan Chloé och göm­mer ho­nom i ett skjul i fa­mil­jens träd­gård.

SÖN­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.