In­veck­lad mord­gå­ta

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

blod­spår i en lä­gen­het på Man­hat­tan. Där­ef­ter rul­lar Ste­ven So­der­bergh upp en in­tel­lek­tu­ell mord­gå­ta som får åskå­da­rens tankebanor att kränga än hit och än dit, ut­an att histo­ri­en för en se­kund för­lo­rar fokus. Där­till är den rug­gigt snygg på ytan. Roo­ney Ma­ra vi­sar än en gång att hon är en sjusär­de­les ak­tris. (2013) LÖR­DAG, TV4, 21.20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.