Si­de ef­fects

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

THRIL­LER Ett sorts för­tä­tat kam­mar­spel om män­ni­skor i oli­ka sta­di­er av fritt fall och far­ligt nä­ra att slå i bot­ten. Så sam­man­satt och hårt di­a­log­dri­ven att man knappt vå­gar blin­ka – och de­fi­ni­tivt in­te slum­ra till – för då är ris­ken stor att en av­gö­ran­de pus­sel­bit går för­lo­rad. Det bör­jar med någ­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.