Tunga namn gör upp om buck­lan på Båstad ten­nissta­di­on

TV (Sweden) - - VECKANS DIREKTSÄNDA SPORT I TV -

TEN­NIS det dags för den år­li­ga ten­nis­vec­kan i Båstad. In­te mind­re än 100 000 per­so­ner drar täv­ling­ar­na till Båstad kom­mun var­je dag un­der eve­ne­mang­et. För två år se­dan stod Se­re­na Wil­li­ams (bil­den) som vin­na­re i dam­sing­eln och svens­ka Jo­han­na Larsson tog hem andra­plat­sen. Seg­ra­re för­ra året blev tys­kan Mo­na Bart­hel. Om Wil­li­ams, som är ran­kad världs­et­ta, nu åter­tar buck­lan åter­står att se. TIS­DAG, TV4 SPORT, 11.00

TIS­DAG

ONS­DAG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.