Jens von Reis

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Ål­der: 42. Bor: Gustavs­berg ut­an­för Stock­holm. Fa­milj: Fru och tre barn. Gör: Pro­gram­le­da­re och jour­na­list. Har bland an­nat job­bat med mu­sikse­ri­er­na ”Eigh­ti­es” och ”Ni­ne­ti­es” för SVT. Ak­tu­ell: Med and­ra sä­song­en av ”Ret­ro” i SVT som blic­kar till­ba­ka på 80- och 90-ta­lets po­pu­lär­kul­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.