In­te mass­mord

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björkman an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

DEC­KA­RE Sista nya ”Mor­den i Midso­mer” har ti­teln ”A vin­tage mur­der”. Kan över­sät­tas med ”Ett år­gångs­mord” ef­tersom mil­jön är en vin­gård.

Ett nytt vin lan­se­ras och en rad per­so­ner har bju­dits in för att provsma­ka. Det kom­mer ock­så en be­römd vink­ri­ti­ker för att ytt­ra sig om pro­duk­ten. Men när gäs­ter­na har ta­git någ­ra klun­kar, så kol­lap­sar de en ef­ter en, för­gif­ta­de av vi­net.

Mass­mor­den i Midso­mer? Nej, ing­en dör, men al­la blir svårt mag­sju­ka. Nå­gon vill sa­bo­te­ra för vin­går­den, som re­dan har svag eko­no­mi. Bar­na­by och Nel­son får tram­pa runt bland vin­ran­kor­na och för­hö­ra vitt­nen.

I en mind­re roll: Clai­re Bloom, 84, som har en lång kar­riär se­dan ge­nom­brot­tet i ”Spi­o­nen som kom in från ky­lan” 1965. TIS­DAG, SVT1, 21.OO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.