Niklas i Pe­ru

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MAT­LAG­NING I ”Niklas mat” be­sö­ker Niklas Ek­stedt någ­ra av värl­dens bäs­ta koc­kar och job­bar i de­ras kök. Den­na vec­ka har han rest till Pe­ru för att häl­sa på koc­ken Gastón Acu­rio i Li­ma. Acu­rio har ut­veck­lat det pe­ru­ans­ka kö­ket och gjort det världs­be­römt. Acu­rio är nu så po­pu­lär att en del vill ha ho­nom som pre­si­dent­kan­di­dat.

TORS­DAG, SVT1, 20.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.