Lön­nå har med sig egen kör

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ALLSÅNG Det är en myc­ket ru­ti­ne­rad allsång­s­le­da­re, som den­na tis­dag står på Sol­li­dens scen i ”Allsång på Skan­sen”. Re­dan 1979 bör­ja­de tv sän­da allsång­s­kon­ser­ter med Kjell Lön­nå som pro­gram­le­da­re, en stor kör på scen, gästar­tis­ter och en sjung­an­de publik. Det var myc­ket po­pu­lä­ra mu­sik­pro­gram och åter- kom un­der oli­ka namn än­da fram till 1997 – men all­tid med Lön­nå som körle­da­re.

Kjell Lön­nå är fort­fa­ran­de verk­sam och le­der tre oli­ka kö­rer i hemsta­den Sundsvall. Och han kom­mer in­te en­sam till ”Allsång på Skan­sen”, ut­an har med sig Sundsvalls kam­mar­kör.

Öv­ri­ga ar­tis­ter hos Pet­ra Marklund den­na kväll är dans­ban­det Las­se Stefanz och ve­te­ranar­tis­ten Mi­kael Wi­e­he, sång­ers­kan Di­nah Nah, som var med i Me­lo­di­festi­va­len, unga pop­sång­ers­kan Ida La­Fon­tai­ne och sång­a­ren Ul­rik Munt­her, ak­tu­ell med ny ski­va på svens­ka, skri­ven av Jo­nas Gar­dell.

TIS­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to:

Allsångs­ve­te­ra­nen Kjell Lön­nå är gäst hos Pet­ra Marklund i ”Allsång på Skan­sen” och han har kam­mar­kö­ren med sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.