Si­nat­ra i Fin­spång

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄR Han skul­le fyllt 100 i år, Frank Si­nat­ra, en av 1900ta­lets största stjär­nor. 1953 var han i ut­förs­bac­ken, sak­na­de skiv­kon­trakt och hans tur­né i Sve­ri­ge, där film­stjär­nan Ava Gard­ner var med, kal­la­de tid­ning­ar­na för ” ka­ta­stroftur­né”. Om det­ta be­rät­tar Ol­le Hä­gers dokumentär ”Frank Si­nat­ra glöm­de ald­rig Fin­spång”.

MÅNDAG, SVT1, 18.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.