Definitely, may­be

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI Re­kla­ma­re på Man­hat­tan ( Ry­an Rey­nolds) lig­ger i i sorg­lig skils­mäs­sa när dot­tern ( Abi­gail Bres­lin, bil­den) pres­sar ho­nom på histo­ri­en om hur för­äld­rar­na blev kä­ra i i varand­ra. Gul­ligt ut­an att bli smö­rigt, ro­man­tiskt men in­te sen­ti­men­talt. (2008)

LÖR­DAG, SVT1, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.