Lunch i för­råd

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MAT­LAG­NING Koc­ken Niklas Ek­stedt re­ser­runt i värl­den och job­bar fem da­gar i kö­ket hos en be­römd kock. När vec­kan är slut ska han pre­sen­te­ra en rätt som han tror pas­sar på me­nyn.

I årets ”Niklas mat” har han va­rit på ett gäst­gi­ve­ri i Dan­mark och på en gour­met­krog i Pe­ru. Nu be­sö­ker han ett gam­malt cy­kel­för­råd i Lon­don, där koc­ken Mar­got Hen­der­son la­gar mat på lunch­re­stau­rang­en Rochel­le Can­teen.

Kro­gen är li­te hem­lig, den är in­te lätt att hit­ta, men kän­di­sar le­tar sig hit från and­ra de­lar av Lon­don för att sma­ka Mar­gots mat.

För Niklas blir det en smu­la pressan­de att job­ba i kö­ket ef­tersom Mar­got tyc­ker att de nya unga gour­metkoc­kar­na har för­stört mat­lag­nings­kons­ten i Eu­ro­pa.

TORS­DAG, SVT1, 20.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.