Za­ra på Grö­na Lund

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UNDERHÅLLNING Da­gens he­ta unga popstjär­na he­ter Za­ra Larsson och hon är med över­allt den­na som­mar. In­te minst i so­ci­a­la me­di­er, där hon ut­sätts för hår­da ord från män som in­te gil­lar hen­nes fe­mi­nis­tis­ka ut­ta­lan­den. Nu sjung­er hon i ”Som­mar­krys­set” där hon de­lar scen med bland and­ra Ola Sa­lo och Ma­ri­et­te, som var med i Me­lo­di­festi­va­len med sin låt ”Don’t stop be­li­e­ving”.

LÖR­DAG, TV4, 20.00

Fo­to: ALL OVER PRESS

Za­ra Larsson i ”Som­mar­krys­set”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.