Som­mar­kväll med kul­tur­mi­nis­ter

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

PRATSHOW Nyss stod hon på scen och dan­sa­de un­der po­lit­ker­vec­kan i Al­me­da­len. Nu är kul­tur­mi­nis­ter Alice Bah Kuhn­ke lör­da­gens mest pro­mi­nen­ta gäst i som­ma­rens tred­je ”Som­mar­kväll med Ric­kard Ols­son”. Hon var det mest över­ras­kan­de nam­net i Stefan Löfvens nya re­ge­ring, fick ut­stå en del gli­ring- ar förs­ta vec­kor­na, men har nu eta­ble­rat sig som mi­nis­ter. Det har in­te gått ett år än­nu, men hon kan sä­kert de­la med sig av en hel del nya er­fa­ren­he­ter.

Alice Bah Kuhn­ke är in­te den en­de po­li­ti­kern. Hos Ric­kard Ols­son på Träd­går’n i Gö­te­borg finns ock­så Stefan Löfvens fö­re­trä­da­re Hå­kan Ju­holt, som ha­de en myc­ket kort kar­riär som so­ci­al­de­mo­kra­ter­nas par­ti­le­da­re.

Bland pratsho­wens öv­ri­ga gäs­ter finns även konst­nä­ren Ernst Bill­gren och tv-koc­ken och ba­kel­sedrott­ning­en Lei­la Lind­holm samt två ak­tu­el­la sång­ers­kor: So­fia Karls­son och Mol­ly San­dén.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Fo­to: JU­LIA DANSARIE

Kul­tur­mi­nis­ter Alice Bah Kuhn­ke är gäst i ”Som­mar­kväll med Ric­kard Ols­son” från Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.