Tv för ung­dom

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄR ”Ret­ro” ser till­ba­ka på 90-ta­lets ung­doms-tv. TV3 star­ta­de i Stock­holm ZTV, musik-tv-ka­nal som blev ex­pe­ri­ment­verk­stad, där fram­ti­da tv-stjär­nor väx­te fram. I Väx­jö drog SVT igång si­na ung­doms­sats­ning­ar och ut kom Ron­ny & Rag­ge.

I ”Ret­ro” in­ter­vju­as bland and­ra Hen­rik Schyf­fert, Kristian Lu­uk, Fe­lix Hern­gren, Jo­se­fin Cra­fo­ord och Pe­ter Sett­man.

ONS­DAG, SVT1, 21.00

Ron­ny och Rag­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.