Svenskt i Hal­den

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UNDERHÅLLNING Det är myc­ket svenskt i nors­ka ”Allsång på grän­sen” den­na vec­ka. Bå­de Eu­ro­vi­sion-vin­na­ren Lo­reen och Bo Kas­pers or­kes­ter med­ver­kar i un­der­håll­ning­en från Fred­rikstens fäst­ning i Hal­den. Öv­ri­ga ar­tis­ter är Odd Nordsto­ga, Plum­bo och Fred­dy Ka­las. Pro­gram­le­da­re är Katri­ne Mo­holt, en av Nor­ges sto­ra tv-favoriter.

FRE­DAG, SJU­AN, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.